போரால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் மனித உரிமைகளுக்குமான நடுவம்

எம்மைப் பற்றி

போரால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் மனித உரிமைகளுக்குமான நடுவம் ஒரு சுதந்திர, இலாப நோக்கமற்ற, பக்க சார்பற்ற, மனித உரிமைகள் அமைப்பாகும்.  போ.பா.ம.உ.ந போரால் பாதிக்கப்பட்ரோரைப் பற்றியவர்களின் தகவல்களையும் மனித உரிமை மீறல்களையும் ஆவணப்படுத்துவதில் முதன்மையாக ஈடுபட்டுள்ளது.  இந்த அமைப்பு உள்ளூரிலும், அனைத்துலக அளவிலும் மனித உரிமை விழுமியங்களையும் கல்வியையும் மேம்படுத்தவும் பாடுபடுகிறது.  

ஆவணப்படுத்தல், ஆய்வு, கல்வி, பேணுதல் ஆகியவை எமது முதன்மைப் பணிகளாக இருக்கின்றன.  பாதிக்கப்பட்டோர் தொடர்பாக தகவல்களை துல்லியமாக, புறவயமாக, ஆதாரபூர்வமாக  ஆவணப்படுத்துகிறோம்.  இந்த தகவல்களை எமது ஆய்வுக் குழுவால் ஊடக, சாசன, இதர உசாத்துணைகள் கொண்டு மெய்தறிதல் செய்யப்படுகின்றன.  நாம் மனித உரிமைகள் தொடர்பான நூல்களையும் ஆவணங்களையும் கொண்ட ஒரு நூலகத்தையும் அமைத்து வருகிறோம்.  இதழ், அறிக்கைகள் ஆகியவற்றையும் வெளியிட உள்ளோம்.  இச் செயற்பாடுகள் ஊடாக நாம் மனித உரிமைகள் தொடர்பான ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த விளைகிறோம்.  சில தெரிந்த சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கும் நாம் உதவுவோம்.

தேடுக

நீங்கள் தேடியது இல்லை எனில், எம்மைத் தொடபு கொள்ளவும், அல்லது ஓர் இடுககயின் கருத்துப் பெட்டியில் குறிப்புப் போடவும்.

காப்பகம்